Mẫu kiểm điểm đảng viên chấp hành

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Nhật Hạ
Ngày gửi: 14h:42' 09-04-2013
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 346
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
NĂM 2013

          Kính gửi: - Chi bộ Trường THCS EaTu
- Đảng bộ xã Êa Tu
Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ...................................................................
          Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................
          Quê quán: ..................................................................................................
          Nơi cư trú hiện nay: .......................................................................................
          Ngày vào Đảng: ................................... ;  Ngày chính thức: .........................................
          Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS EaTu
          Đơn vị công tác hiện nay: trường THCS EaTu
          Chức vụ chuyên môn hiện nay: .....................................................................................
          Chức vụ Đảng, Đoàn thể hiện nay: …………………………………………………...
          Nhiệm vụ chuyên môn được giao hiện nay: .................................................................
......................................................................................................................
          Thực hiện Quyết định số …. -QĐ/ CB ngày …/…./2013 của Chi ủy chi bộ trường THCS EaTu ; nay tôi viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2013 như sau :      
1/- Về nội dung kiểm tra
( nêu nội dung, thời điểm kiểm tra được ghi trong quyết định).
2/-Phần tự kiểm tra
2.1/-Những ưu điểm
2.2/- Những khuyết, nhược điểm
2.3/- Nguyên nhân của những khuyết, nhược điểm
-    Nguyên nhân khách quan
-    Nguyên nhân chủ quan
3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết nhược điểm
Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết, nhược điểm.
4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất
          Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, cơ quan, với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có).
 5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra


ÊaTu , Ngày …. Tháng … Năm 2013
Người tự kiểm điểm.
 
Gửi ý kiến